disclaimer

informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst HEMA B.V. (HEMA) ten aanzien van de website www.hema.nl u op het volgende:

De website, HEMA nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van HEMA. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEMA. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website en in de nieuwsbrief getoonde informatie wordt door HEMA met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. HEMA behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van HEMA, welke geen eigendom zijn van HEMA, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van HEMA. Hoewel HEMA uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. De aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en op=op. De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. HEMA doet haar uiterste best de ‘altijd’ prijzen zo lang mogelijk gelijk te houden, maar kan wijzigingen in prijs en uitvoering niet uitsluiten.

De internetprijzen kunnen afwijken van de winkelprijzen.

HEMA werkt er hard aan om haar systemen en websites zo veilig mogelijk te houden en zo optimaal mogelijk te laten presteren. Desondanks kunnen er kwetsbaarheden voorkomen in informatiesystemen. Indien je een kwetsbaarheid bent tegengekomen verzoeken wij je zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via: security.office@hema.nl. Nadat een melding is doorgezet naar de verantwoordelijke specialist, sturen we je een ontvangstbevestiging. Elke melding wordt zorgvuldig onderzocht. Wij verzoeken je daartoe om in de melding zoveel mogelijk details (locatie, werkwijze) omtrent de gevonden kwetsbaarheid te vermelden. Zodra onderzoek en een mogelijke fix hebben plaatsgevonden koppelen we dit aan je terug. Indien een melding daartoe aanleiding geeft kan een passende beloning volgen.